BLIJVEND groen in de zorg! Deel 1: Posterserie

Blog page

BLIJVEND groen in de zorg

Lekker buiten zijn, samen zijn met anderen of juist jezelf even terugtrekken op een groene plek, de handen uit de mouwen steken en vooral zélf aan de slag, ondanks een fysieke of verstandelijke beperking… Dit zijn allemaal mogelijkheden als je een moestuin op maat aanlegt. 

Op maat betekent letterlijk op maat, bijvoorbeeld door voor verhoogde mobiele moestuinbakken te kiezen. Op maat betekent ook dat íedereen met de moestuin aan de slag kan én dat de moestuin een blijvend succes wordt!

In de praktijk blijkt dit niet altijd te lukken. De moestuin raakt soms in de vergetelheid of het is onduidelijk wat er wel of niet in de tuin gedaan mag worden en door wie. Het idee kan bestaan dat tuinieren heel moeilijk is. Ook weet niet iedereen welke klusjes er allemaal gedaan kunnen worden.

 

Hoe zorg je ervoor dat de slagingskans van een groen activiteit toeneemt?

Vanuit onze praktijkervaringen hebben wij hier verschillende oplossingen voor gevonden. Onder andere hebben wij een aantal ondersteunende middelen ontwikkeld, zoals natuurlijk ons handboek, maar ook een moestuinkalender en een posterserie.

In dit tweedelige blog lichten we graag de posters en de moestuinkalender uit. Het is namelijk onze wens dat de praktische waarde ervan er op zoveel mogelijk plekken voor zal zorgen dat een moestuinactiviteit succesvol wordt en vooral: BLIJFT!

 

Uitgelicht: Onze Driedelige Posterserie

De drie posters ondersteunen en stimuleren de continuïteit, het draagvlak en de sociale activiteit!

Dat doen ze op deze manier:

  • Ze brengen duidelijk, overzichtelijk en simpel in beeld hoe gemakkelijk moestuinieren is!
  • De WAT&WAAROM-poster brengt in beeld wat de vierkante meter moestuin is. Grote foto’s laten zien wat een vierkante moestuin is en hoe deze kan worden gebruikt. Het gevoel van twijfel of jij of jouw doelgroep wel kan moestuinieren, wordt hiermee direct weggenomen!
  • De WAT&WAAROM-poster laat zien op welke manier de vierkante meter moestuin het welzijn versterkt. Heel overzichtelijk en in korte bewoordingen valt te zien én lezen welke positieve effecten een moestuin heeft voor jou of voor jouw doelgroep.
  • De WIE-poster laat zien welke partijen er allemaal kunnen meedoen. Zoals familieleden, een nabijgelegen basisschool of zorginstelling, of wijkbewoners. Aanstichters van het groenproject komen zo heel simpel te weten wie ze kunnen benaderen en hoe deze partijen een bijdragen kunnen leveren. Hoe meer mensen betrokken zijn, des te meer de draagkracht toeneemt!
  • De WIE-poster laat zien hoe al deze verschillende mensen kunnen meedoen
    Bezoekers of omwonenden kunnen snel zien dat er voor hen óók een rol is weggelegd en op welke manier zij kunnen meedoen aan de tuin. Dit maakt iedereen erop attent dat zij óók kunnen bijdragen en het verlaagt de drempel om mee te doen!
  • De HOE-poster brengt de meeste essentiële klusjes in de tuin in één oogopslag in beeld. Deze klusjes kunnen en mogen altijd en door iedereen uitgevoerd worden en ze zorgen ervoor dat de tuin onderhouden blijft. Zo hoeft niemand zich meer af te vragen wat hij/zij kan doen én blijft de tuin groeien en bloeien!
  • De posters houden de moestuin steeds in ieders gedachten. Als ze op een centrale plek, in de buurt van de tuin, worden opgehangen, kan iedereen ze te allen tijde zien, lezen en gebruiken.
  • Tot slot zijn de posters bruikbaar om jouw publiek te laten zien wat je wilt en kun je de poster gebruiken in een presentatie. Als je aanstichter bent van een groenproject kun je met de posters onder je arm anderen enthousiast maken en hoef je niet veel zelf uit te leggen. De posters spreken voor zich!

 

De posters in beeld

Poster HOEPoster WAT en WAAROMPoster WIE

 

Help je mee de moestuin tot een succes te maken? Onze posters zijn hier snel en simpel te bestellen.

Volgende week lichten we de moestuinkalender uit!