Een Doe-het-Samen-pakket voor een duurzaam groepsproject!

Blog page

Groenprojecten in de zorg stranden vaak door gebrek aan kennis en draagvlak!

Groenprojecten in de zorg beginnen vaak met een goed idee: mensen met beperkingen mogelijkheden bieden om de positieve effecten van groenbeleving te ervaren en blij te worden van de bijdrage die zij daaraan kunnen leveren. Niet zelden komt het onderhoud na een enthousiaste start echter neer op de schouders van begeleiders of vrijwilligers. De tuin wordt een last voor de begeleiding in plaats van een welzijn-versterkende, activerende en ontspannende activiteit voor zorgklanten én hun begeleiders binnen de zorg. Met een handboek en een Doe-het-Samen-pakket willen Marina & Marije van Groen & Wel hier een oplossing in bieden.

Een handboek onder het motto: kennis moet je delen!

Marije & Marina hebben met diverse doelgroepen binnen de zorg gewerkt met het principe Square Foot Gardening in combinatie met verhoogde, rolstoeltoegankelijke moestuinbakken. Op basis van hun ervaringen met ouderen, jongeren met lichamelijke & verstandelijke handicaps, volwassenen met een verstandelijke beperking en kinderen, hebben ze de methode met hulpmiddelen aangepast naar de mogelijkheden en hier verslag van gedaan in hun handboek: ‘Moestuinieren met een beperking; Welzijn kweken met je eigen of gezamenlijke moestuin!’.

De diverse doelgroepen worden in dit boek persoonlijk aangesproken op hun mogelijkheden en niet op hun beperkingen. Het tuinieren door het jaar heen wordt overzichtelijk gemaakt en terug gebracht tot de basis, zodat doelgroepen met uiteenlopende verstandelijke capaciteiten hier mee aan de slag kunnen. Om die reden is de bijgesloten zaai- en plantkalender ook vereenvoudigd.

 Een Doe-het-Samen-pakket: waarom en wat zit er allemaal in?

Ons Doe-het-Samen-pakket vormt de basis voor een groenproject met voldoende draagvlak, continuïteit en sociale activiteit.

Twee handboeken

Het handboek ‘Moestuinieren met een beperking. Welzijn kweken met je eigen of gezamenlijke moestuin!’ biedt stap voor stap inzicht in de wijze waarop een gewenste tuin gerealiseerd kan worden. Plaatjes geven steeds weer wat er in de tekst beschreven wordt. Iedereen kan zodoende ‘meelezen’. Daarnaast bevat het boek een 10-stappenplan voor het starten van een groepsproject. Dit plan kan in elke volgorde worden toegepast, afhankelijk van de situatie. Het boek biedt tot slot ten allen tijde een inhoudelijk naslagwerk en een praktische ondersteuning vanaf de start.

Een tweede boek is toegevoegd. Op deze manier kan kennis gedeeld en verspreid worden en kunnen vanaf het begin verbindingen worden aangegaan, bijvoorbeeld met een aangrenzende basisschool. Samen de tuin verzorgen en zoveel mogelijk mensen hiermee op diverse manieren blij maken; dat is het doel van een tuin gericht op het versterken van het welzijn.

Moestuinkalender

De moestuinkalender ter grootte van A3 deelt kennis en inspiratie per maand over o.a. klusjes en mogelijke activiteiten. Dit versterkt de oriëntatie in tijd en stimuleert passanten om de tuin in te gaan. De kalender biedt daarnaast ondersteuning bij continuïteit in de verzorging door de mogelijkheid om af te vinken na het water geven of aan te geven wie er wanneer water geeft. Tot slot kan genoteerd worden wanneer iets klaar is om te oogsten, zodat men samen kan uitkijken naar een gezellig oogstmoment.

Posterserie WIE, WAT, WAAROM en HOE

De 3-delige posterserie kan worden ingezet bij een presentatie om geïnteresseerden te laten zien wat het is dat je voor ogen hebt, waarom je dit graag wil voor jouw doelgroep, wie daar een rol in kan vervullen en hoe. Na deze verkennende fase kunnen de posters op een centrale plek in de buurt van de moestuin worden opgehangen, om zodoende te zorgen voor een constante herinnering aan de tuin en een constante uitnodiging aan diverse groepen mensen om mee te doen, zodat het draagvlak groot blijft. De meest essentiële klusjes zijn eenvoudig uitgebeeld, zodat iedereen weet hoe zij elk moment van de dag spontaan iets bij kunnen dragen in samenwerking met de doelgroep.

Krijtvel + krijtje

Het krijtvel vormt een praktische aanvulling die gebruikt kan worden door de structurele gebruikers van de moestuin. Op het krijtvel kan worden geschreven met krijtjes. Het biedt ruimte voor aankondigingen voor oogstfeestjes, vermeldingen van wat nu oogsten valt, oproepjes om te helpen, informatie met betrekking tot hoe je bepaalde planten moet oogsten, enzovoort. Met dit onderdeel kan de projectgroep specifieke informatie over de eigen tuin kwijt!

Constructiebeschrijving

Tot slot is er een constructiebeschrijving toegevoegd, welke het mogelijk maakt om zelf stevige, rolstoelbestendige moestuinbakken te maken en deze lokaal te vervaardigen. Zelf bakken maken is leuk om te doen en een hele goede eerste stap richting het gevoel van eigenaarschap;  een belangrijke voorwaarde voor het slagen van een groenproject. Het lokaal vervaardigen van de bakken scheelt enorm veel transport en het eventuele gebruik van lokaal hout brengt de druk op het ecosysteem verder terug. Is er geen werkplaats aanwezig bij de instelling, dan kan de betrokken groep met de constructiebeschrijving aankloppen bij bijvoorbeeld een nabij gelegen sociale werkplaats.

Wilt u meer weten over onze groepsmogelijkheden op het gebied van groene activering binnen de zorg & de wijk? Neem dan contact op!

Bestellen?

Klik op BESTEL voor prijsinformatie en het plaatsen van een bestelling.