Werkwijze

Ons streven

Wij maken ons sterk voor een samenleving waarin ecologische begrenzingen maatgevend zijn en gedacht wordt vanuit de echte behoeften van mensen. Een samenleving waarin de kracht van de lokale gemeenschap wordt aangesproken en geldstromen zoveel mogelijk binnen de lokale gemeenschap worden geherinvesteerd. Wij kiezen bewust voor het gebruik van zoveel mogelijk duurzaam en lokaal materiaal en lokale en sociale samenwerkingsverbanden.

Lokaal geproduceerde moestuinbakken

Er komen vragen bij ons binnen vanuit het hele land omtrent onze moestuinbakken. Wij produceren deze echter van lokale grondstoffen, te weten streekeigen Douglashout, zo mogelijk uit het Twickelse bos, danwel uit omringende landgoederen. Het gaat tegen onze duurzame visie in, om deze bakken vervolgens te vervoeren via vrachtverkeer door het hele land heen. Om die reden delen wij onze constructiebeschrijving van onze degelijke bakken, zodat een ieder deze kan laten produceren bij een lokale sociale werkplaats.

Douglas is een duurzame keuze op het gebied van hout. Dit hout behoudt een lange levensduur buiten. Bovendien bevat Douglas de eigenschap dat het onbehandeld in gebruik kan worden genomen. Hierdoor zijn chemische toepassingen om het hout te beschermen tegen weersinvloeden of rotting niet noodzakelijk, waardoor het milieu gespaard blijft.

Het hout wordt voor ons verkregen door Houtzagerij Twickel. Zij werkt samen met de Stichting Streekeigen Hout. De doelstelling van deze stichting is het promoten van kwalitatief goed streekeigen hout met oog op duurzaam bosbeheer. Ons hout is voorzien van het keurmerk Streekeigen Hout.

Aarde

Het is onze wens om onze eigen lokaal gewonnen, ecologisch verantwoorde potgrond te produceren! Wij hebben deze mogelijkheid onderzocht in samenwerking met lokale deskundigen. Dit blijkt echter een zeer omvangrijke en ingewikkelde klus als het gaat om grote oplages.

Momenteel maken wij daarom gebruik van de speciale en eveneens duurzame aardemix van de Makkelijke Moestuin. Zij hebben het Amerikaanse Square Foot Gardening concept vertaald naar Nederland en hun aardemix heeft de samenstelling zoals in het oorspronkelijke concept bedacht is. Een gegarandeerd succes, want de Makkelijke Moestuin heeft jarenlange ervaring met het telen in deze aarde!

Productie

Tijdens onze pilot hebben wij zeer plezierig samengewerkt met Stichting Zekere Basis. Deze stichting biedt jongeren met een verstandelijke beperking en/of psychosociale problematiek verschillende vormen van dagbesteding. Intern, op het terrein zelf, waar de stichting is gesitueerd in landelijke boerderijen, met werkplekken waaronder één op het gebied van houtbewerking en extern, waaronder arbeidsmatig in de groenvoorziening en schoonmaak. Stichting Zekere Basis is onze Basis geweest voor het ontwikkelen van onze moestuinbakken en de bezorging ervan op de verschillende locaties!

Nu wij op grotere schaal lokale moestuinbakken produceren werken we samen met Trajectum in Rekken. Zij begeleiden jongvolwassenen met psycho-sociale problematiek en/of een verstandelijke beperking. Onder het toeziend oog van begeleiders met een achtergrond in de houtbewerking wordt nu een serie van vijf verschillende moestuinbakken geproduceerd door de doelgroep zelf.